Recycled plastics

 • Wat is het theoretische verschil tussen verwerking en recycling?

  Bij de productie en bij het verbruik van goederen ontstaat afval. Het terugvoeren van dit afval in de kringloop van stoffen door opwerking noemt men recycling. Het begrip ‘stoffelijke verwerking’ heeft dezelfde betekenis.

  Afval kan ook op een andere manier ‘verwerkt’ worden, bijv. door energetische of thermische behandeling. Hierbij wordt het afval omgezet in gas of verbrand, en daaruit energie gewonnen.

 • Wat is beter - recyclen of verbranden?

  Recycling en energetische verwerking zijn geen contradictie. Uit het afval worden die stoffen gesorteerd, die gerecycled en in grondstoffen omgezet kunnen worden. Maar ook al wordt er nog zo veel gerecycled, er blijft altijd afval over, dat op een andere manier moet worden benut. De energiewinning door verbranden of vergassen is derhalve ook een zinvolle verwerking, want dit reduceert de inzet van primaire brandstoffen zoals kool, aardolie of gas.

 • Wat is het verschil tussen post-industrial- en post-consumer recyclaat?

  Als basis voor de definitie van recycling materiaal dient de norm DIN EN ISO 14021. Volgens bepaalde criteria van deze norm kan kunststof materiaal als zogenaamd ‘recyclaat’ worden gedefinieerd, wanneer dit uit kunststof afval ‘na het gebruik als consumptiegoed’ (post-consumer) of ook als ingezameld afval uit externe industrietakken (post-industrial) werd gewonnen en wordt ingezet voor nieuwe, anderssoortige producten.

  Een gerecyclede PET-fles is een typisch voorbeeld van post-consumer recycling. Gesorteerd ingezameld en onvermijdelijk afval uit industrietakken, zoals bijv. plastic verpakkingen voor componenten die verder worden verwerkt in de medische techniek, zijn een voorbeeld van post-industrial recycling.

  De door de betreffende afvalsystemen gerecupereerde producten worden met behulp van geschikte procedé’s opgewerkt voor hergebruik (bijv. voor spuitgietmethoden).

  Materiaal dat in de loop van een technisch productieproces door uitschot of aangegoten suspensies ontstaat en door opwerking of terugvoeren in hetzelfde productieproces opnieuw wordt gebruikt, wordt niet beschouwd als ‘recyclaat’. Dit afval kan dus worden vermeden, en het hergebruik daarvan mag niet als recycling worden benoemd.

 • Waarom wordt er überhaupt een onderscheid gemaakt tussen post-industrial- en post-consumer recyclaat?

  Beide soorten recycling mogen conf. de norm DIN EN ISO 14021 als ‘recycling’ worden omschreven. Post-industrial recyclaat wordt meestal gewonnen uit gesorteerd en transparant plastic afval, dat is ontstaan bij het productieproces in de industrie en niet kon worden vermeden. Daaruit kunnen nieuwe producten met hogere technische of optische eisen worden vervaardigd. Vaak is de zuiverheidsgraad van grondstoffen, van het recyclaat in dit geval, van belang, als deze de beoogde eigenschappen van een product aanzienlijk kan beïnvloeden.

  Post-consumer recyclaat ontstaat uit ingezamelde en afgedankte producten, verpakkingen, folies enz. Een groot probleem zijn daarbij de vele verschillende soorten kunststof en kleuren, die vaak niet exact kunnen worden gescheiden. Dat beperkt de mogelijkheden voor inzet met het oog op nieuwe technisch veeleisende producten, of de eigenschappen daarvan.

 • Hoeveel ‘recycling’ moet een product uit recycling kunststof bevatten?

  Daarvoor bestaan geen exacte richtlijnen. Als er echter een uitspraak wordt gedaan over het gehalte recyclaat, dan moet het procentuele aandeel gerecycled materiaal worden vermeld (conf. DIN EN ISO 14021). Er bestaan certificeringssystemen, die het aandeel recyclaat onafhankelijk controleren. De norm DIN EN ISO 14021 reguleert bovendien het begrip ‘recycling’, en maakt een onderscheid tussen echte recycling en verwerking in het proces.

 • Wat is het verschil tussen op biologische grondstoffen gebaseerde kunststof en recycling kunststof?

  Een op biologische grondstoffen gebaseerde kunststof is bijvoorbeeld afkomstig van nagroeiende grondstoffen zoals suikerriet, maïs of van melkzuren uit fermentatieprocessen van planten.
  Een recycling plastic daarentegen is meestal een derivaat van de petrochemie, en heeft altijd een ‘eerste leven’ in de vorm van een product achter zich. Door inzameling en opwerking kan het tot een ‘tweede leven’ worden gewekt, en daardoor een nieuw product ontstaan.

 • Wat is zinvoller? De inzet van recycling of op biologische grondstoffen gebaseerde kunststoffen?

  Dit is allebei absoluut zinvol. De beide wegen om grondstoffen te ontzien mag men niet als tegenstrijdig tegenover elkaar stellen, want elke vorm heeft zijn goede redenen. De inzet hangt sterk af van de eisen aan het zo vervaardigde product. Ook producten van op biologische grondstoffen gebaseerde kunststof, dus een nagroeiende grondstof, kunnen uiteindelijk worden gerecycled. Bovendien is een oneindige recycling niet mogelijk, aangezien de kwaliteit van de kunststof na elke recycling afneemt.

 • Kunnen producten van recycling kunststof weer worden gerecycled?

  Daarop kunnen geen globale cijfers worden geplakt. Het door recycling ontstane en door herhaaldelijke recycling te verwachten verdere kwaliteitsverlies zijn doorslaggevende criteria voor beslissingen.

 • Is recycling kunststof voordeliger dan nieuwe materialen?

  Niet voor onze doeleinden. Aangezien kwalitatieve en op schadelijke stoffen geteste recyclaten onze maxime zijn, moeten wij een beroep doen op bijzonder geschikte recyclaten uit gecertificeerde bronnen. Recycling kunststoffen vereisen opwerkingsprocessen en zijn derhalve niet voordeliger verkrijgbaar dan nieuwe materialen. Afval zo veel mogelijk vermijden of zelfs niet eens te laten ontstaan, dat is onze filosofie en gaat ons aan het hart. Daarom zetten wij uit overtuiging recycling kunststof in en bieden deze add-on voor onze klanten kostenneutraal aan.

 • Bestaan er normen voor recycling?

  Ja, er is DIN EN ISO 14021, een norm die duidelijke voorschriften vastlegt voor de kenmerking ‘recycling’. Daarin wordt ook beschreven wat ‘echte recycling’ inhoudt, en wat in die zin mag worden gekenmerkt en wat niet. Zo mag bijv. het hergebruik van aangegoten suspensies in verfspuiterijen, die afgeschaafd en weer in het productieproces worden gebracht, geen recycling worden genoemd. Wij zien echter helaas steeds weer, dat dat in de reclameslogans van andere aanbieders niet correct wordt voorgesteld.

 • Is de CO2-voetafdruk voor recycling kunststoffen niet slechter dan die voor nieuwe materialen?

  Nee, aangezien voor de opwerking van een recyclaat veel minder energie hoeft te worden verbruikt dan voor het winnen van ruwe olie, wat de basisgrondstof voor kunststof vormt.

Schneider pens made of recycled plastic

 • Waarom vervaardigt Schneider schrijfgerei uit kunststof?

  Kunststof is een zeer veelzijdig materiaal, dat voor elke gebruiker specifieke toepassingen mogelijk maakt. Zo zijn bij schrijfgerei hoge dichtheid en stabiliteit belangrijk voor een lange levens- en gebruiksduur, zoals ook oppervlakken met een aangename grip, mechanische eigenschappen, een veelvoud aan kleuren enz. Niet in de laatste plaats is kunststof een lichter en goedkoper materiaal, dat de daaruit vervaardigde stiften voor iedereen betaalbaar maakt.

  De eenvoudige en zuivere mogelijkheden om bij te vullen, die wij voor tal van onze producten aanbieden, garanderen de onbeperkte bruikbaarheid van ons schrijfgerei gedurende meerdere jaren.

 • Waarom zet Schneider nu recycling kunststoffen in?

  Vanaf het prille begin hebben wij productieafval in de eigen kunststofverwerking door dit weer te vermalen teruggevoerd in de productiekringloop. Het percentage hergebruikt afval ligt boven 85%. Volgens de definitie is dat echter geen recycling, maar een hergebruik in hetzelfde proces, en dus vermijdbaar afval.

  Door de inzet van recyclaat dragen wij er actief toe bij om de alsmaar schaarser wordende grondstoffen en energiebronnen te ontzien. De inzet hangt sterk af van de eisen aan het zo vervaardigde product. Recycling kunststoffen zijn niet geschikt voor elke technische en elke esthetische eis. Verder moet worden gegarandeerd dat het recyclaat permanent in voldoende hoeveelheid en kwaliteit beschikbaar is.

 • Heeft schrijfgerei van gerecycled kunststof nadelen?

  Wij sluiten geen compromissen als het gaat om de kwaliteit van onze producten vervaardigd uit recycling kunststof. Zo stellen wij dezelfde hoge kwalitatieve eisen aan deze producten, die bij Schneider in het algemeen de regel zijn. Alleen indien dit zonder enige twijfel is gegarandeerd, gaan wij bekende producten en modellen in serie produceren. Zo worden de laatste tijd bijv. veel van onze omhulsels van markeerstiften vervaardigd uit recycling kunststof. Deze bezitten dezelfde hoge kwalitatieve eigenschappen en dus lange levensduur als hun voorgangers van conventionele nieuwe kunststoffen.

 • Hoe wordt het recycling aandeel bij Schneider vastgesteld?

  Wij hebben voor alle ingezette recycling kunststoffen onafhankelijke certificeringen laten uitvoeren door erkende testinstituten, die ons het aandeel recyclaat bevestigen.

 • Wat waren de recycling producten van Schneider in hun ‘eerste leven’?

  bijv. PET-flessen, cosmetica verpakkingen, hygiëne artikelen, folies, delen van koelkasten, medische producten, elektrische apparaten of gesorteerd huishoudelijk afval. Deze worden uit de afvalstroom naar soort geselecteerd en weer opgewerkt voor verdere verwerking.

 • Hoe toont Schneider de inzet van recycling kunststoffen aan?

  Door certificeringen van onafhankelijke testinstituten zoals bijv. DIN Certco en/of EUCert-Plast.

 • Waarom bezitten recycling producten van Schneider niet de typische recycling look?

  De voor onze toepassingen ingezette recycling kunststoffen zijn in sommige gevallen transparant en kunnen dus briljant worden ingekleurd (bijv. PET). Maar er zijn ook typen recyclaat, die alleen in het zwart zijn te krijgen. Wij streven er natuurlijk naar om zo zuiver en kleurneutraal mogelijke recyclaat bronnen te gebruiken, om daaruit dan weer serieproducten te creëren, die in geen enkel opzicht onderdoen voor een conventioneel kunststof product. Wij bedienen daarmee de voorliefde van een breed publiek en promoten geen parallelle ‘eco-lijnen’.

 • Hoe moeten Schneider stiften van recycling kunststof worden verwerkt?

  De verwerking van schrijfgerei gebruikt in het huishouden kan gebeuren via het huisvuil. De kunststof wordt door het verwerkingsbedrijf weer gerecycled of gebruikt voor het opwekken van warmte-energie.

 • Waarop heeft de opgave van het procentuele recycling gehalte in het drie-pijlen symbool bij Schneider betrekking?

  De procentuele opgave van het recycling gehalte heeft altijd betrekking op het zichtbare deel van het omhulsel van de stift. D.w.z. dat het procentuele aandeel daalt, als voor de productie van het omhulsel ook conventionele kunststoffen werden gebruikt. Maar: ook al waren alle delen van het omhulsel vervaardigd uit recyclaat, dan zou een cijfer van 100% nog altijd misleidend zijn, omdat er altijd nog hulpstoffen of geringe hoeveelheden kleurstoffen een rol spelen in het verwerkingsproces.

 • Waarom is niet al het schrijfgerei van Schneider van recycling kunststof?

  Achter al onze producten gaan speciale kwalitatieve eigenschappen schuil. Bij een fineliner of markeerstift is het van wezenlijk belang dat de inkt in het reservoir is beschermd tegen verdamping (barrière-eigenschap), terwijl het er bij een balpen juist op aankomt dat het omhulsel robuust en breukvast is ontworpen voor de vele vervangingen van de stift. Alleen als deze cruciale eigenschappen voor een compromisloze kwaliteit van een recycling kunststof vervuld en de beschikbaarheid en constante kwaliteit van charges op de markt verzekerd is, vinden wij de inzet daarvan zinvol. Toch zijn er zoals vroeger technisch-functionele voorwaarden, die door recycling kunststof niet kunnen worden vervuld. Zo kunnen bijv. onze hoogprecieze kunststof punten met hun microscopisch kleine inktkanalen of ook functionele delen met mechanische glij-eigenschappen (bijv. van POM) niet worden vervaardigd uit recycling kunststof.

Biogebaseerde kunststoffen

 • Wat zijn biogebaseerde kunststoffen?

  Voorbeelden van biogebaseerde kunststoffen zijn BioPE, BioPET, cellulose-acetaat en PLA.
  Het uitgangsmateriaal voor biogebaseerde kunststoffen zijn nagroeibare grondstoffen. Dat zijn bijv. zetmeel uit maïs, suiker uit suikerriet en suikerbieten en ricinusolie, cellulose uit katoen of hout.

 • Wat is het terminologische onderscheid tussen biokunststof en biogebaseerde kunststof?

  Als biokunststoffen worden zowel biogebaseerde kunststoffen als biologisch afbreekbare kunststoffen aangeduid. De formulering 'biogebaseerd' beschrijft precies, dat het uitgangsmateriaal nagroeibare grondstoffen zijn.

 • Hoeveel 'bio' moet er in een biogebaseerd materiaal zitten?

  Hiervoor bestaan geen exacte richtlijnen. Er bestaan certificatiesystemen, die werken met overspanningen voor het aandeel koolstof in het materiaal.

 • Zijn producten van biogebaseerde kunststof biologisch afbreekbaar?

  Er bestaan biologisch afbreekbare en duurzame kunststoffen. De biologische afbreekbaarheid is geen automatisch of exclusief kenmerk van biogebaseerde kunststoffen - ook bepaalde op aardolie gebaseerde kunststoffen kunnen biologisch afbreekbaar worden vervaardigd. Voor duurzame producten die gedurende jaren onder alle klimatologische omstandigheden bestendig moeten blijven, valt de biologische afbreekbaarheid daarna niet te realiseren. 

 • Wat betekent biologisch afbreekbaar?

  Biologisch afbreekbaar betekent dat het materiaal in een overzichtelijke tijdspanne door biologische processen, d.w.z. op een natuurlijke manier wordt afgebroken. Deze uitspraak is nog heel algemeen. Als er wordt gesproken over de biologische afbreekbaarheid van een materiaal of product, dan moet absoluut aanvullende informatie over de tijd en over de omgevingsvoorwaarden worden gegeven. Het afbreken kan bijv. plaatsvinden in het menselijk lichaam (chirurgisch naadmateriaal), aan de oppervlakte van de oceaan, op het strand of op de bodem van de zee, in de aarde op het veld, in een biogasinstallatie of op een composthoop. Daarom gelden er ook verschillende testnormen en bijhorende certificatiesystemen, die bijvoorbeeld een onderscheid maken tussen industriële en huishoudelijke compostering.

 • Is biogebaseerde kunststof milieuvriendelijker dan kunststof op basis van aardolie?

  Het gebruik van nagroeibare grondstoffen spaart de begrensde voorraden aardolie en verlaagt in de gemiddelde vergelijking met traditionele op aardolie gebaseerde grondstoffen de CO2-emissies.

 • Concurreert het areaal voor de winning van biogebaseerde kunststoffen met het areaal voor voedingsmiddelen?

  Het wereldwijde productievolume voor biogebaseerde kunststoffen wordt voor 2017 geschat op 6 miljoen ton. Voor de aanplanting van de benodigde grondstoffen wordt minder dan 0,1 % van het wereldwijd agrarisch bruikbare oppervlak gebruikt. Ter vergelijking: Alle wereldwijd benodigde kunststoffen op basis van aardolie zouden theoretisch door biogebaseerde kunststoffen kunnen worden vervangen, waarvan de grondstoffen slechts 10 procent van de akkers voor weggeworpen levensmiddelen in beslag nemen.

  Bij een groeiende markt is het natuurlijk belangrijk dat ook in de toekomst geen concurrentie ontstaat voor de teelt van voedingsmiddelen. In het onderzoek worden daarom enorme inspanningen geleverd om ook hout of agrarisch afval, zoals het groen afval uit gemeentes of stro, te benutten als grondstoffen voor de productie van biogebaseerde kunststoffen.

 • Welke schadelijke effecten heeft de aanplanting van nagroeibare grondstoffen voor de productie van kunststof?

  Wij observeren de inzet van meststoffen, pesticiden, gentechniek en het waterverbruik voor de teelt van nagroeibare grondstoffen kritisch. Doel voor de toekomst is daarom ook om te verzekeren dat voor de productie van biogebaseerde kunststoffen gebruikte grondstoffen afkomstig zijn van duurzame, op ecologische criteria georiënteerde landbouwproductie. Hierbij moet men er echter rekening mee houden dat al sinds de industrialisering om de opbrengst te maximaliseren in principe bij de aanplanting van nagroeibare grondstoffen op alle gebieden van exploitatie, zoals verteerde en niet-verteerde voedingsmiddelen, voeder, energiedragers, textiel, ... een continue intensivering van de landbouw heeft plaatsgevonden.

 • Hoe werkt de verwerking van biogebaseerde kunststoffen door composteren?

  Alleen biologisch afbreekbaar vervaardigde kunststoffen kunnen worden gecomposteerd. Voor de gecontroleerde industriële compostering moeten normen volgens EN 13432 worden gehanteerd, die in de vrije natuur zo niet voorkomen. In de natuur wordt de biologisch afbreekbare kunststof maar erg langzaam afgebroken. Het proces duurt al naargelang de dikte van de delen en afhankelijk van klimatologische omstandigheden verschillend lang.

 • Kunnen biogebaseerde kunststoffen worden gerecycled?

  BioPE en BioPET uit nagroeibare grondstoffen kunnen net zoals traditionele PE en PET van op aardolie gebaseerde grondstoffen in de recyclingkring gedetecteerd, gerecycled en opnieuw gebruikt worden.

  Voor nieuwe biogebaseerde kunststoffen zoals bijv. PLA zijn recyclingsystemen reeds in ontwikkeling. Ook Schneider werkt voor het duurzame hergebruik van PLA samen met het Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe IfBB (Instituut voor biokunststoffen en samengestelde biomaterialen) van de Hogeschool Hannover, en met andere partners in een researchgroep. Er bestaat al een onderneming voor recycling in Duitsland, die het door het duale systeem ingezamelde PLA afval van de andere materialen kan scheiden.

Schneider stiften van biogebaseerde kunststof

 • Waarom vervaardigt Schneider schrijfgerei uit kunststof?

  De kunststof is een zeer veelzijdig materiaal, die toepassingsspecifieke oplossingen mogelijk maakt. Zo zijn bij schrijfgerei hoge dichtheid en stabiliteit voor een lange levensduur belangrijk, zoals ook gemakkelijk in de hand liggende oppervlakken, een veelvoud aan kleuren enz. Niet in de laatste plaats is kunststof een licht en goedkoop materiaal, waardoor de daaruit vervaardigde stiften voor iedereen betaalbaar zijn. De eenvoudige en schone mogelijkheden om bij te vullen, die wij voor tal van onze producten aanbieden, garanderen de onbegrensde bruikbaarheid van ons schrijfgerei gedurende meerdere jaren.

 • Waarom kiest Schneider nu voor biogebaseerde kunststoffen?

  De biogebaseerde kunststof is eigenlijk geen nieuwe uitvinding. De eerste industrieel geproduceerde kunststof (1869) was een biokunststof - celluloid. Pas later, begin 20ste eeuw, werden de eerste op basis van aardolie vervaardigde kunststoffen uitgevonden, die wij tot op heden gebruiken. Deze waren de goedkopere oplossing en de ontwikkeling concentreerde zich voortaan daarop.

  Dat moet en zal de komende jaren veranderen, want aardolie is een eindige grondstof en object van speculaties en crises. De winning van aardolie is voor het milieu bovendien extreem riskant, bijv. door fracking. Daarbij is het ultieme doel om met biogebaseerde kunststoffen uit nagroeibare grondstoffen alle gewoonlijke uitstekende gebruikseigenschappen van de op aardolie gebaseerde kunststoffen te bereiken en de eindige grondstoffen te sparen.

 • Kent schrijfgerei van biogebaseerde kunststof nadelen?

  Nee. Ons schrijfgerei van biogebaseerde kunststof bezit geen nadelen in vergelijking met schrijfgerei uit traditioneel op aardolie gebaseerde kunststof. Dit ligt daaraan, dat de biogebaseerde kunststoffen speciaal werden ontwikkeld en aangepast voor onze toepassingen.

 • Hoe wordt het biogebaseerde aandeel vastgesteld?

  Sinds 2010 bestaat in Duitsland de mogelijkheid om een biogebaseerd product onafhankelijk te laten certificeren. Hiervoor het certificatie instituut DIN CERTCO het keurmerk „DIN-geprüft biobasiert“ (DIN-getest biogebaseerd) geïntroduceerd. Het aandeel biogebaseerde koolstof wordt vastgesteld aan de hand van de gestandaardiseerde en internationaal erkende C14-methode (EU-norm CEN/TS 17137, US-norm ASTM 6866). Wij hebben voor elk schrijfgerei van biogebaseerde kunststof deze onafhankelijke certificatie uitgevoerd.

 • Waarom kan schrijfgerei niet van 100% biogebaseerde kunststof zijn?

  De ontwikkeling van biogebaseerde kunststoffen is nog niet afgesloten. Tot op heden kunnen nog niet alle voor de productie daarvan benodigde grondstoffen op nagroeibare basis worden geteelt. Om die reden zijn er ook biogebaseerde kunststoffen, die momenteel nog maar uit gedeeltelijk nagroeibare grondstoffen kunnen worden vervaardigd. De verhoging van het biogebaseerde aandeel is ook een doel van onze verdere ontwikkeling van de bij ons ingezette biogebaseerde kunststoffen.

 • Waarom zijn de biogebaseerde stiften briljant gekleurd en niet in de eco-look?


  De op onze toepassingen afgestemde biogebaseerde kunststoffen kunnen ondanks het hoge aandeel nagroeibare grondstoffen briljant worden ingekleurd. Daarvoor gebruiken wij speciaal door ons ontwikkelde kleurstoffen, die een breed kleurenspectrum dekken. Onze producten van biogebaseerde kunststof bedienen daarmee de voorliefdes van een brede groep en zijn geen nisproducten.

 • Waarom is niet al het schrijfgerei van Schneider biogebaseerd?

  Wij gebruiken een groot aantal verschillende soorten kunststof. De omschakeling op biogebaseerde soorten kunststof vereist intensief ontwikkelingswerk. Niet alle biogebaseerde soorten kunststof leveren de vereiste eigenschappen voor schrijfgerei, bijv. de barrière tegen het uitdrogen van inkt. Ander schrijfgerei van biogebaseerde kunststof is momenteel bij ons in ontwikkeling en zal ons assortiment aanvullen.

 • Waarom wordt biogebaseerde kunststof en niet-gerecyclede kunststof gebruikt?

  De beide wegen om grondstoffen te sparen mag men niet met elkaar laten concurreren, want elke manier heeft zijn recht van bestaan. De inzet hangt sterk af van de eisen aan het uiteindelijke product. Naast biogebaseerde kunststoffen proberen wij voor componenten van schrijfgerei ook productieafval van onze kunststof spuiterij te benutten. Bovendien kunnen ook biogebaseerde kunststoffen uiteindelijk net zo gerecycled worden als conventionele kunststoffen.

 • Hoe moeten stiften van biogebaseerde kunststof worden verwerkt?

  De verwerking van schrijfgerei in voor een huishouden gebruikelijke hoeveelheden kan gebeuren met het huisvuil. Of het omhulsel bestaat uit biogebaseerde kunststof speelt daarbij geen rol. De kunststof wordt door de verwerking ofwel gerecycled of gebruikt voor de winning van warmte-energie. Daarbij komt alleen de door de natuur opgeslagen CO2 vrij, of, anders uitgedrukt, CO2 neutrale energie opgewekt.

 • Hoe zal de ontwikkeling bij Schneider worden voortgezet?


  Het potentieel van de biogebaseerde kunststoffen is groot. Wij zetten vandaag de dag al verkrijgbare biogebaseerde kunststoffen in en helpen daarmee om de geoptimaliseerde productie daarvan te stimuleren. Daarbij werken wij nauw samen met researchgroepen, bijv. met het IfBB - Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe(Instituut voor biokunststoffen en samengestelde biomaterialen) van de Hogeschool Hannover.

Wat betekent klimaatneutraliteit?

 • Het principe van klimaatneutraliteit

  Bedrijven, producten en processen kunnen klimaatneutraal worden genoemd als de CO2-uitstoot die ze veroorzaken, is berekend en gecompenseerd door ondersteuning van internationaal erkende en gecertificeerde koolstofcompensatieprojecten. Compensatie van CO2-emissies is, naast vermijding en vermindering van emissies, een andere belangrijke stap in holistische klimaatbescherming. Broeikasgassen zoals CO2 worden gelijkmatig verdeeld in de atmosfeer, zodat de broeikasgasconcentratie ongeveer overal ter wereld gelijk is. Omdat regionaal gegenereerde broeikasgassen gelijkmatig door de atmosfeer verspreiden, is het even gunstig voor het klimaat of CO2 wordt bespaard op de plaats waar het wordt uitgestoten of elders. Emissies die lokaal niet kunnen worden voorkomen of verminderd, kunnen daarom wiskundig worden gecompenseerd door maatregelen voor klimaatbescherming op een andere locatie door de gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten te ondersteunen.

Wat is een klimaatbeschermingsproject?

 • Hoe gaat een klimaatbeschermingsproject te werk?

  Projecten voor klimaatbescherming besparen aantoonbaar broeikasgassen, bijvoorbeeld door bebossing of hernieuwbare energie. Onafhankelijke organisaties zoals TÜV, SGS, PwC en anderen verifiëren de exacte hoeveelheid emissies die wordt bespaard. De projectoperator financiert het project door gecertificeerde emissiereductiecertificaten te verkopen. Alleen projecten waarvoor financiële steun nodig is, worden erkend als projecten voor klimaatbescherming.

 • Criteria voor klimaatbeschermingsprojecten

  Klimaatbeschermingsprojecten moeten voldoen aan internationaal erkende normen. De belangrijkste criteria zijn:

  a) Additionaliteit
  Er moet voor worden gezorgd dat een project alleen wordt uitgevoerd omdat het aanvullende financiering ontvangt via emissiehandel. Het project moet daarom steunen op inkomsten uit emissiehandel om zijn financieringsbehoeften te dekken.

  b) Uitsluiting van dubbeltelling
  Er moet voor worden gezorgd dat de gecompenseerde CO2-emissies slechts eenmaal worden gecrediteerd aan de eigenaar van de certificaten. Dit betekent in het bijzonder dat certificaten slechts één keer mogen worden verkocht en vervolgens moeten worden ontmanteld.

  c) Duurzaamheid
  De uitstootcompensatie moet duurzaam en duurzaam zijn, de binding van CO2 in bossen moet bijvoorbeeld op de lange termijn zijn. Bebossing, die na enkele jaren wordt getransformeerd door schuine streep en terug te branden in weilanden voor vee, mag niet worden erkend als een project voor klimaatbescherming.

  d) Regelmatige beoordeling door onafhankelijke derde partijen
  Projecten voor klimaatbescherming moeten in al deze criteria regelmatig worden onderzocht door onafhankelijke derde partijen zoals TÜV, SGS of PwC. In de beoordeling van het onderzoek worden de werkelijke hoeveelheden CO2 die worden gecompenseerd, met terugwerkende kracht bepaald.

Klimaatbescherming bij Schneider?

 • Hoe draagt ​​Schneider actief bij aan klimaatbescherming?

  Als onderdeel van ons EMAS-validatieproces (Eco-Management and Audit Scheme) en onze voortdurende inspanningen die daarmee gepaard gaan, hebben we onze milieuprestaties sinds 1998 consequent verbeterd met een groot aantal maatregelen gedocumenteerd in ons duurzaamheidsverslag. CO2-uitstoot is een van deze maatregelen.
  CO2-emissies die optreden tijdens de productie van een product worden bepaald door de zogenaamde " Product Carbon Footprint ". Ze vertegenwoordigen daarom de ecologische voetafdruk van het product. Deze voetafdruk omvat ook de CO2-relevante factoren die optreden tijdens de productie of verwerking van de grondstoffen op de productielocaties van onze leveranciers, inclusief hun transport naar ons bedrijf. Deze CO2-uitstoot, waar we geen directe invloed op hebben of geen middelen om te vermijden, wordt gecompenseerd door te investeren in erkende projecten voor klimaatbescherming.
  Schneider biedt zijn populaire Slider-serie, de balpen K3, de fineliner en verzelschrijver-serie Link-It, de fineliner Line-Up en de promotionele balpen. Net als klimaatneutraal zonder extra kosten. Individuele bestellingen voor (gedrukte) promotionele producten kunnen bovendien op verzoek van de klant CO2-neutraal worden aangeboden.
  Schneider ondersteunt een gecertificeerde klimaatbeschermingsproject voor bosbehoud in het Amazone regenwoud
  (Link)

Uw vraag werd niet beantwoord?
Neem contact met ons op

Naar het contactformulier