Algemeen

 • Wat zijn biogebaseerde kunststoffen?

  Voorbeelden van biogebaseerde kunststoffen zijn BioPE, BioPET, cellulose-acetaat en PLA.
  Het uitgangsmateriaal voor biogebaseerde kunststoffen zijn nagroeibare grondstoffen. Dat zijn bijv. zetmeel uit maïs, suiker uit suikerriet en suikerbieten en ricinusolie, cellulose uit katoen of hout.

 • Wat is het terminologische onderscheid tussen biokunststof en biogebaseerde kunststof?

  Als biokunststoffen worden zowel biogebaseerde kunststoffen als biologisch afbreekbare kunststoffen aangeduid. De formulering 'biogebaseerd' beschrijft precies, dat het uitgangsmateriaal nagroeibare grondstoffen zijn.

 • Hoeveel 'bio' moet er in een biogebaseerd materiaal zitten?

  Hiervoor bestaan geen exacte richtlijnen. Er bestaan certificatiesystemen, die werken met overspanningen voor het aandeel koolstof in het materiaal.

 • Zijn producten van biogebaseerde kunststof biologisch afbreekbaar?

  Er bestaan biologisch afbreekbare en duurzame kunststoffen. De biologische afbreekbaarheid is geen automatisch of exclusief kenmerk van biogebaseerde kunststoffen - ook bepaalde op aardolie gebaseerde kunststoffen kunnen biologisch afbreekbaar worden vervaardigd. Voor duurzame producten die gedurende jaren onder alle klimatologische omstandigheden bestendig moeten blijven, valt de biologische afbreekbaarheid daarna niet te realiseren. 

 • Wat betekent biologisch afbreekbaar?

  Biologisch afbreekbaar betekent dat het materiaal in een overzichtelijke tijdspanne door biologische processen, d.w.z. op een natuurlijke manier wordt afgebroken. Deze uitspraak is nog heel algemeen. Als er wordt gesproken over de biologische afbreekbaarheid van een materiaal of product, dan moet absoluut aanvullende informatie over de tijd en over de omgevingsvoorwaarden worden gegeven. Het afbreken kan bijv. plaatsvinden in het menselijk lichaam (chirurgisch naadmateriaal), aan de oppervlakte van de oceaan, op het strand of op de bodem van de zee, in de aarde op het veld, in een biogasinstallatie of op een composthoop. Daarom gelden er ook verschillende testnormen en bijhorende certificatiesystemen, die bijvoorbeeld een onderscheid maken tussen industriële en huishoudelijke compostering.

 • Is biogebaseerde kunststof milieuvriendelijker dan kunststof op basis van aardolie?

  Het gebruik van nagroeibare grondstoffen spaart de begrensde voorraden aardolie en verlaagt in de gemiddelde vergelijking met traditionele op aardolie gebaseerde grondstoffen de CO2-emissies.

 • Concurreert het areaal voor de winning van biogebaseerde kunststoffen met het areaal voor voedingsmiddelen?

  Het wereldwijde productievolume voor biogebaseerde kunststoffen wordt voor 2017 geschat op 6 miljoen ton. Voor de aanplanting van de benodigde grondstoffen wordt minder dan 0,1 % van het wereldwijd agrarisch bruikbare oppervlak gebruikt. Ter vergelijking: Alle wereldwijd benodigde kunststoffen op basis van aardolie zouden theoretisch door biogebaseerde kunststoffen kunnen worden vervangen, waarvan de grondstoffen slechts 10 procent van de akkers voor weggeworpen levensmiddelen in beslag nemen.

  Bij een groeiende markt is het natuurlijk belangrijk dat ook in de toekomst geen concurrentie ontstaat voor de teelt van voedingsmiddelen. In het onderzoek worden daarom enorme inspanningen geleverd om ook hout of agrarisch afval, zoals het groen afval uit gemeentes of stro, te benutten als grondstoffen voor de productie van biogebaseerde kunststoffen.

 • Welke schadelijke effecten heeft de aanplanting van nagroeibare grondstoffen voor de productie van kunststof?

  Wij observeren de inzet van meststoffen, pesticiden, gentechniek en het waterverbruik voor de teelt van nagroeibare grondstoffen kritisch. Doel voor de toekomst is daarom ook om te verzekeren dat voor de productie van biogebaseerde kunststoffen gebruikte grondstoffen afkomstig zijn van duurzame, op ecologische criteria georiënteerde landbouwproductie. Hierbij moet men er echter rekening mee houden dat al sinds de industrialisering om de opbrengst te maximaliseren in principe bij de aanplanting van nagroeibare grondstoffen op alle gebieden van exploitatie, zoals verteerde en niet-verteerde voedingsmiddelen, voeder, energiedragers, textiel, ... een continue intensivering van de landbouw heeft plaatsgevonden.

 • Hoe werkt de verwerking van biogebaseerde kunststoffen door composteren?

  Alleen biologisch afbreekbaar vervaardigde kunststoffen kunnen worden gecomposteerd. Voor de gecontroleerde industriële compostering moeten normen volgens EN 13432 worden gehanteerd, die in de vrije natuur zo niet voorkomen. In de natuur wordt de biologisch afbreekbare kunststof maar erg langzaam afgebroken. Het proces duurt al naargelang de dikte van de delen en afhankelijk van klimatologische omstandigheden verschillend lang.

 • Kunnen biogebaseerde kunststoffen worden gerecycled?

  BioPE en BioPET uit nagroeibare grondstoffen kunnen net zoals traditionele PE en PET van op aardolie gebaseerde grondstoffen in de recyclingkring gedetecteerd, gerecycled en opnieuw gebruikt worden.

  Voor nieuwe biogebaseerde kunststoffen zoals bijv. PLA zijn recyclingsystemen reeds in ontwikkeling. Ook Schneider werkt voor het duurzame hergebruik van PLA samen met het Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe IfBB (Instituut voor biokunststoffen en samengestelde biomaterialen) van de Hogeschool Hannover, en met andere partners in een researchgroep. Er bestaat al een onderneming voor recycling in Duitsland, die het door het duale systeem ingezamelde PLA afval van de andere materialen kan scheiden.

Schneider stiften van biogebaseerde kunststof

 • Waarom vervaardigt Schneider schrijfgerei uit kunststof?

  De kunststof is een zeer veelzijdig materiaal, die toepassingsspecifieke oplossingen mogelijk maakt. Zo zijn bij schrijfgerei hoge dichtheid en stabiliteit voor een lange levensduur belangrijk, zoals ook gemakkelijk in de hand liggende oppervlakken, een veelvoud aan kleuren enz. Niet in de laatste plaats is kunststof een licht en goedkoop materiaal, waardoor de daaruit vervaardigde stiften voor iedereen betaalbaar zijn. De eenvoudige en schone mogelijkheden om bij te vullen, die wij voor tal van onze producten aanbieden, garanderen de onbegrensde bruikbaarheid van ons schrijfgerei gedurende meerdere jaren.

 • Waarom kiest Schneider nu voor biogebaseerde kunststoffen?

  De biogebaseerde kunststof is eigenlijk geen nieuwe uitvinding. De eerste industrieel geproduceerde kunststof (1869) was een biokunststof - celluloid. Pas later, begin 20ste eeuw, werden de eerste op basis van aardolie vervaardigde kunststoffen uitgevonden, die wij tot op heden gebruiken. Deze waren de goedkopere oplossing en de ontwikkeling concentreerde zich voortaan daarop.

  Dat moet en zal de komende jaren veranderen, want aardolie is een eindige grondstof en object van speculaties en crises. De winning van aardolie is voor het milieu bovendien extreem riskant, bijv. door fracking. Daarbij is het ultieme doel om met biogebaseerde kunststoffen uit nagroeibare grondstoffen alle gewoonlijke uitstekende gebruikseigenschappen van de op aardolie gebaseerde kunststoffen te bereiken en de eindige grondstoffen te sparen.

 • Kent schrijfgerei van biogebaseerde kunststof nadelen?

  Nee. Ons schrijfgerei van biogebaseerde kunststof bezit geen nadelen in vergelijking met schrijfgerei uit traditioneel op aardolie gebaseerde kunststof. Dit ligt daaraan, dat de biogebaseerde kunststoffen speciaal werden ontwikkeld en aangepast voor onze toepassingen.

 • Hoe wordt het biogebaseerde aandeel vastgesteld?

  Sinds 2010 bestaat in Duitsland de mogelijkheid om een biogebaseerd product onafhankelijk te laten certificeren. Hiervoor het certificatie instituut DIN CERTCO het keurmerk „DIN-geprüft biobasiert“ (DIN-getest biogebaseerd) geïntroduceerd. Het aandeel biogebaseerde koolstof wordt vastgesteld aan de hand van de gestandaardiseerde en internationaal erkende C14-methode (EU-norm CEN/TS 17137, US-norm ASTM 6866). Wij hebben voor elk schrijfgerei van biogebaseerde kunststof deze onafhankelijke certificatie uitgevoerd.

 • Waarom kan schrijfgerei niet van 100% biogebaseerde kunststof zijn?

  De ontwikkeling van biogebaseerde kunststoffen is nog niet afgesloten. Tot op heden kunnen nog niet alle voor de productie daarvan benodigde grondstoffen op nagroeibare basis worden geteelt. Om die reden zijn er ook biogebaseerde kunststoffen, die momenteel nog maar uit gedeeltelijk nagroeibare grondstoffen kunnen worden vervaardigd. De verhoging van het biogebaseerde aandeel is ook een doel van onze verdere ontwikkeling van de bij ons ingezette biogebaseerde kunststoffen.

 • Waarom zijn de biogebaseerde stiften briljant gekleurd en niet in de eco-look?

  De op onze toepassingen afgestemde biogebaseerde kunststoffen kunnen ondanks het hoge aandeel nagroeibare grondstoffen briljant worden ingekleurd. Daarvoor gebruiken wij speciaal door ons ontwikkelde kleurstoffen, die een breed kleurenspectrum dekken. Onze producten van biogebaseerde kunststof bedienen daarmee de voorliefdes van een brede groep en zijn geen nisproducten.

 • Waarom is niet al het schrijfgerei van Schneider biogebaseerd?

  Wij gebruiken een groot aantal verschillende soorten kunststof. De omschakeling op biogebaseerde soorten kunststof vereist intensief ontwikkelingswerk. Niet alle biogebaseerde soorten kunststof leveren de vereiste eigenschappen voor schrijfgerei, bijv. de barrière tegen het uitdrogen van inkt. Ander schrijfgerei van biogebaseerde kunststof is momenteel bij ons in ontwikkeling en zal ons assortiment aanvullen.

 • Waarom wordt biogebaseerde kunststof en niet-gerecyclede kunststof gebruikt?

  De beide wegen om grondstoffen te sparen mag men niet met elkaar laten concurreren, want elke manier heeft zijn recht van bestaan. De inzet hangt sterk af van de eisen aan het uiteindelijke product. Naast biogebaseerde kunststoffen proberen wij voor componenten van schrijfgerei ook productieafval van onze kunststof spuiterij te benutten. Bovendien kunnen ook biogebaseerde kunststoffen uiteindelijk net zo gerecycled worden als conventionele kunststoffen.

 • Hoe moeten stiften van biogebaseerde kunststof worden verwerkt?

  De verwerking van schrijfgerei in voor een huishouden gebruikelijke hoeveelheden kan gebeuren met het huisvuil. Of het omhulsel bestaat uit biogebaseerde kunststof speelt daarbij geen rol. De kunststof wordt door de verwerking ofwel gerecycled of gebruikt voor de winning van warmte-energie. Daarbij komt alleen de door de natuur opgeslagen CO2 vrij, of, anders uitgedrukt, CO2 neutrale energie opgewekt.

 • Hoe zal de ontwikkeling bij Schneider worden voortgezet?


  Het potentieel van de biogebaseerde kunststoffen is groot. Wij zetten vandaag de dag al verkrijgbare biogebaseerde kunststoffen in en helpen daarmee om de geoptimaliseerde productie daarvan te stimuleren. Daarbij werken wij nauw samen met researchgroepen, bijv. met het IfBB - Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe(Instituut voor biokunststoffen en samengestelde biomaterialen) van de Hogeschool Hannover.