Patrone Maxx Eco 655 Inktpatrone - groen

Kleur: groen
Patrone Maxx Eco 655 groen Vullingen voor markers by Schneider
Patrone Maxx Eco 655 groen Vullingen voor markers by Schneider
Patrone Maxx Eco 655 groen Vullingen voor markers by Schneider

Productbeschrijving

Drie groene inktpatronen voor schoon en eenvoudig hervullen van de Schneider Maxx Eco 110 whiteboard- en flipchartmarkers. Elk inktpatroon vervangt een nieuwe marker.


Gevaar
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Inhoud / container afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Bevat: 1-propanol

Schneider Schreibgeräte GmbH · Schwarzenbach 9 · 78144 Schramberg
Duitsland
Tel.: +49 (0) 7729 - 888 0 · www.schneiderpen.com
Geen resultaten gevonden.