Refill station Maxx 645 Navulstation - zwart

Kleur: zwart
Refill station Maxx 645 zwart Vullingen voor markers by Schneider
Refill station Maxx 645 zwart Vullingen voor markers by Schneider

Productbeschrijving

Navulstation voor Schneider Maxx zwarte universele permanent markers. Inhoud 30 ml, kleur zwart. Plaats de marker eenvoudig in het station en deze vult zich automatisch. Teveel vullen is uitgesloten.


Gevaar
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Inhoud / container afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Bevat: 1-propanol, 1-methoxy-2-propanol

Schneider Schreibgeräte GmbH · Schwarzenbach 9 · 78144 Schramberg
Duitsland
Tel.: +49 (0) 7729 - 888 0 · www.schneiderpen.com
Geen resultaten gevonden.