Refill station Maxx 665 Navulstation - blauw

Kleur: blauw
Refill station Maxx 665 blauw Vullingen voor markers by Schneider
Refill station Maxx 665 blauw Vullingen voor markers by Schneider
Refill station Maxx 665 blauw Vullingen voor markers by Schneider

Productbeschrijving

Navulstation voor Schneider Maxx 290 en 293 whiteboard- en flipchartmarkers (na 2014). Inhoud 30ml, kleur blauw. Plaats de tekstmarker eenvoudig in het station en deze vult zich automatisch. Teveel vullen is uitgesloten.


Gevaar
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Inhoud / container afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Bevat: 1-propanol

Schneider Schreibgeräte GmbH · Schwarzenbach 9 · 78144 Schramberg
Duitsland
Tel.: +49 (0) 7729 - 888 0 · www.schneiderpen.com
Geen resultaten gevonden.