Powrót do przeglądu

Stare reklamy

Reklamy drukowane były przez długi czas obok telewizji i radia ważnym medium kierującym uwagę na różne innowacje produkty firmy Schneider. Z biegiem czasu powstała wielka kolekcja starych ogłoszeń reklamowych.