Refill station Maxx 665 Refill station - blue

Kolor: blue
Refill station Maxx 665 blue Wkłady do markerów by Schneider
Refill station Maxx 665 blue Wkłady do markerów by Schneider
Refill station Maxx 665 blue Wkłady do markerów by Schneider

Opis produktu

Stacja napełniająca do markerów Maxx 290 i 293 (od 2014), o pojemności 30 ml. Kolor: niebieski Wstawić tylko marker do stacji, a napełni się automatycznie. Przepełnienie jest niemożliwe.


Niebezpieczeństwo
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawartość/pojemnik usuwać dzgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / miedzynarodowymi.

Zawiera: 1-propanol

Schneider Schreibgeräte GmbH · Schwarzenbach 9 · 78144 Schramberg
Niemcy
Tel.: +49 (0) 7729 - 888 0 · www.schneiderpen.com
Nie znaleziono wyników.