Verilerin korunması

I. Sorumlu kişinin ismi ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve üye ülkelerin başka ulusal veri koruma kanunlarına ve de veri koruması hukukuyla ilgili başka hükümler anlamında sorumlu:

Schneider Schreibgeräte GmbH
Tennenbronn,
Schwarzenbach 9,
78144 Schramberg
Germany
Phone: +49 (0) 7729 - 888 0
Website:schneiderpen.com
E-Mail: w112hinfowe232h@schneiderpen.deu46ge

Veri Gizliliği Görevlimize 7s7fdatenschutzu2zd@schneiderpen.del32sd e-posta adresinden ve yukarıdan belirtilmiş olan adresten ulaşılabilir. Lütfen postayla göndereceğiniz yazıları "Veri gizliliği" ibaresiyle gönderiniz.

II. Kişisel verilerin ve bunların kullanım türü ve amacının toplanması ve kaydedilmesi.

1. Web sitenin sunulması

a. Veri işlemesinin tanımı ve kapsamı

İnternet sitemizi her açmanız sırasında sisteminiz otomatize olarak açan bilgisayarın bilgisayar sisteminden veriler ve bilgiler toplamaktadır.

Bunu için şu veriler toplanır:

 • Kullanılan işletim sistemi hakkında bilgiler
 • Tarayıcı tipi ve kullanılan sürüm hakkında bilgiler
 • Kullanıcının IP adresi
 • Erişim tarihi ve saati
 • Kullanıcının sisteminin bizim internet sitemize ulaştığı web sitesi

Bu veriler de sistemimizin logfile'larında kaydedilmektedir. Bu verilerin kaydedilmesi kullanıcının başka kişisel verileriyle birlikte gerçekleşir.

b. Veri işlemesinin hukuki dayanağı

Verilerin geçici olarak kaydedilmesinin hukuksal temeli Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin [DSGVO] 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

c. Veri işlemesinin amacı

IP adresinin sistem tarafından geçici olarak kaydedilmesi, web sitesinin kullanıcının bilgisayarına gönderilmesini sağlamak için gerekmektedir. Bunun için kullanıcının IP adresinin oturum süresince kayıtlı kalması gerekmektedir.

Logfile'lar içinde kayıt, web sitesinin fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlamak içindir. Ayrıca verileri web sitesini optimize etmek ve enformasyon tekniğine ilişkin sistemlerimizin güvenliğin sağlamak için kullanılmaktadır. Bu bağlamda veriler pazarl

Verilerin Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin [DSGVO] 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendine göre işlenmesindeki haklı menfaatimiz de bu amacı takip etmektedir.

c. Kaydetme süresi

Veriler, toplanma amaçlarının elde edilmesi için artık gereksiz olduklarında silinirler. Web sitesinin sunulması için verilerin kaydedilmesi durumunda bu durum yedi gün dolduktan sonra söz konusudur. Bu bilgiler ile belirli şahıslar arasında bağlantı kuru

e. İtiraz ve bertaraf olanağı

Web sitesinin sunulması için verilerin toplanması ve verilerin logfile'lar içinde kaydedilmesi internet sayfasının çalışması için zorunlu olarak gereklidir. Bu yüzden kullanıcının itiraz olanağı bulunmamaktadır.

2. Çerezlerin kullanılması

a. Veri işlemesinin tanımı ve kapsamı

Web sitemiz çerezler kullanmaktadır. Çerezler, internet tarayıcısında ve internet tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayar sisteminde kaydedilen metin dosyalarıdır. Kullanıcı bir web sitesi açtığında, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez kaydedi

Web sitemizi müşteriler için daha kolay kullanılabilir hale getirmek için çerezler oluşturmaktayız. İnternet sitemizin bazı unsurları, açılan tarayıcının sayfa değişiminden sonra da tanınmasını gerektirir.

Bu sırada çerezlerde aşağıdaki veriler kaydedilir ve gönderilir:

 • Alışveriş sepeti
 • Login bilgileri
 • Google Analytics için Tracking bilgileri
 • PayPal Plus için oturum bilgileri
 • Cookie Layer'in doğrulanıp doğrulanmadığı hakkında bilgi

b. Veri işlemesinin hukuki dayanağı

Çerezler kullanılarak kişisel verilerin işlenmesinin hukuksal temeli Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin [DSGVO] 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

c. Veri işlemesinin amacı

Teknik olarak gerekli çerezlerin kullanım amacı web sitelerin kullanımını kullanıcılar için kolaylaştırmaktır. İnternet sitemizin bazı fonksiyonları çerezler kullanılmadan sunulamamaktadır. Bunlar için, tarayıcının sayfanın değiştirilmesinden sonra tekrar

Aşağıdaki uygulamalar için çerezlere ihtiyacımız var:

Teknik olarak gerekli çerezlerle toplanan kullanıcı verileri kullanıcı profillerinin oluşturulması için kullanılmaz.

Opsiyonel çerezler, sayfanın fonksiyonu için önemli olmayan, ancak web sitesi ziyaretinizi pratik bilgilerle tamamlamaktayız:

 • Sadece müşteri istekleri doğrultusunda hizmetlerin geliştirilmesi için bizim sayfamızda kaydedilen genel kullanıcı davranışının analiz edilmesi için Google Analytics
 • "Kariyer" sayfamızda güncel iş ilanlarının bağlanması için Umantis. Ayrıca bilgileri Haufe veri gizliliği beyanında bulabilirsiniz: https://www.haufe.de/datenschutzerklaerung_24_360.html
 • YouTube videoları, haritalar, adres tamamlama veya güvenlik soruları gibi Google hizmetlerinin gösterilmesi için

Çerez ayarlarınızı istediğiniz zaman buradan değiştirebilirsiniz

d. Kaydetme süresi, itiraz ve bertaraf etme olanağı

Çerezler kullanıcının bilgisayarında kaydedilir ve oradan bizim sayfamıza gönderilir. Bu yüzden kullanıcı olarak çerezlerin kullanılmasıyla ilgili kontrol her yönüyle size aittir. Internet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin aktarılmasını ipt

3. Sipariş işlemi

a. Veri işlemesinin tanımı ve kapsamı

Online mağaza kullanıldığında, siparişin yerine getirilmesi çerçevesinde müşteri tarafından girilen bütün bilgiler kaydedilir. Bunlar:

 • Şirket
 • Soyadı, Adı
 • Adres
 • Ödeme verileri
 • E-mail adresi

b. Veri işlemesinin hukuki dayanağı ve amacı, bilgilerin iletilmesi

Siparişe bağlı veri işlemesi, sözleşme tarafının kullanıcı olduğu sözleşmenin yerine getirilmesi içindir. Bu yüzden verilerin işlenmesinin hukuksal temeli Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin [DSGVO] 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendidir.

Teslimat veya görevin tasfiyesi için zorunlu olarak gerekli olan bilgiler üçüncü hizmet verenlere iletilir. Verilerinizin muhafaza edilmesi artık gerekli olmadığından veya yasalar bunu gerektirdiğinde silinirler.

c. Kaydetme süresi

Veriler, toplanma amaçlarının elde edilmesi için artık gereksiz olduklarında silinirler.

Bu sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla sipariş işlemi için, veriler sözleşmenin yerine getirilmesi için artık gerekli olmadığında söz konusudur. Sözleşmenin imzalanmasından sonra da, örn. yasal sakla

d. İtiraz ve bertaraf olanağı

Bu veriler bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi tedbirlerin gerçekleştirilmesi için gerekmektedir. Bu yüzde verilerin zamanından önce silinmesi sadece sözleşmeyle veya yasalarla belirlenmiş yükümlülüklerle silinmesi yasaklanmamışsa mümk

4. Kayıt

a. Veri işlemesinin tanımı ve kapsamı

İnternet sitemizde kullanıcılara, kişisel verilerini bildirerek kaydolma olanağı sunmaktayız. Bu sırada bilgiler bir girdi maskesine girilir ve bize gönderilerek kaydedilir. Bilgiler üçüncü kişilere iletilmez. Kayıt süreci çerçevesinde aşağıdaki bilgiler

 • Şirket
 • Adı, Soyadı
 • Cadde ve ev no., ek adres bilgisi
 • Posta kodu
 • Ülke
 • Telefon numarası
 • E-mail

Kayıt yapıldığı anda aynı zamanda aşağıdaki veriler kaydedilir:

 • Kayıt tarihi ve saati

b. Veri işlemesinin hukuki dayanağı

Kayıt, sözleşme tarafının kullanıcı olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesine veya sözleşme öncesi tedbirlerin alınmasına hizmet etmektedir; verilerin işlenmesinin hukuksal temeli Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin [DSGVO] 6. maddesinin 1. fıkrasının b b

c. Veri işlemesinin amacı

Kullanıcının kaydı, kullanıcı için yapılan bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi tedbirlerin yapılması için gerekmektedir. Siparişlerinizin yerine getirilmesi sözleşme süresi boyunca sözleşme ortağının iletişim ve fatura bilgilerinin mevcut olmasını gerekt

c. Kaydetme süresi

Veriler, toplanma amaçlarının elde edilmesi için artık gereksiz olduklarında silinirler.

Bu kayıt işlemi sırasında bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla sipariş işlemi için, veriler sözleşmenin yerine getirilmesi için artık gerekli olmadığında söz konusudur. Sözleşmenin imzalanmasından

e. İtiraz ve bertaraf olanağı

Bu veriler bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi tedbirlerin gerçekleştirilmesi için gerekmektedir. Bu yüzde verilerin zamanından önce silinmesi sadece sözleşmeyle veya yasalarla belirlenmiş yükümlülüklerle silinmesi yasaklanmamışsa mümk

5. İletişim formu ve e-mail iletişimi

a. Veri işlemesinin tanımı ve kapsamı

İnternet sitemizde, elektronik yoldan iletişim kurmak için kullanılabilen bir iletişim formu bulunmaktadır. Bir kullanıcı bu olanaktan yararlanırsa, girdi maskesinde girilen veriler bize iletilir ve kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

 • Hitap
 • Adı, Soyadı
 • Cadde, posta kodu, şehir
 • Ülke
 • Telefon
 • Fax
 • E-mail
 • Mesaj

Mesajın gönderildiği anda aynı zamanda aşağıdaki veriler kaydedilir:

 • İletişime geçme tarihi ve saati

Alternatif olarak gösterilen e-mail adresi üzerinden de iletişime geçilebilir. Bu durumda kullanıcının e-mail ile gönderilen kişisel bilgileri kaydedilir.

Bu bağlamda verilerin üçüncü kişilere iletilmesi söz konusu değildir. Veriler sadece görüşmesinin işlenmesi için kullanılmaktadır.

b. Veri işlemesinin hukuki dayanağı

Bir e-mail gönderilmesi sırasında verilerin işlenmesinin hukuksal temeli Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin [DSGVO] 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir. E-mail ile iletişim kurulmasının nedeni bir sözleşmenin akdedilmesiyse, ek hukuksal temel Genel Veri

c. Veri işlemesinin amacı

Girdi maskesindeki kişisel verilerin işlenmesini sadece iletişim kurma işlemi için kullanmaktayız. E-mail ile iletişime geçilmesi halinde, bunda verilerin işlenmesi yönünde gerekli ve haklı bir menfaat da bulunmaktadır.

Gönderme işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun suistimalini önlemek ve enformasyon tekniğine ilişkin sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için kullanılır.

c. Kaydetme süresi

Veriler, toplanma amaçlarının elde edilmesi için artık gereksiz olduklarında silinirler. İletişim formunun girdi maskesindeki ve e-mail ile gönderilen kişisel bilgiler için bu, kullanıcı ile ilgili görüşme son bulduğunda geçerlidir. Duruma göre ilgili ola

Gönderme işlemi sırasında verilen kişisel veriler ek olarak kaydedilmez.

İrtibata geçme bir sözleşmenin hazırlanması veya akdedilmesine yol açtığında, veriler, veriler sözleşmenin yerine getirilmesi için artık gerekli olmadığında silinir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra da, örn. yasal saklama yükümlülükleri gibi sözleşmeden

e. İtiraz ve bertaraf olanağı

Kullanıcı bizimle e-mail ile iletişime geçerse, kişisel verilerinin kaydedilmesine istediği zaman itiraz edebilir. Böyle bir durumda görüşme devam ettirilemez.

İtirazınızı istediğiniz zaman l32sddatenschutzl32sd@schneiderpen.dew9cvv adresine gönderebilirsiniz. İletişim kurma sırasında kaydedilen bütün kişisel veriler bu durumda silinir.

6. Google Analytics kullanımı

a. Veri işlemesinin tanımı ve kapsamı

Bu web sitesi Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) tarafından web sitesi kullanımının analizi için sunulan "Google Analytics" hizmetini kullanmaktadır. Hizmet, cihazınız üzerinde kullanılan metin dosyaları olan "Çerezler"

Bu web sitesinde IP adresi anonimize edilir. Kullanıcıların IP adresi AB ve Avrupa Ekonomik Bölgesi üye ülkeleri dahilinde kısaltılır. Kısaltma ile IP adresiniz ile sizin aranızda bağlantı kurulması mümkün değildir. Web sitesi işleticilerin Google Inc. il

b. Veri işlemesinin hukuki dayanağı

Verilerin işlenmesinin hukuksal temeli Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin [DSGVO] 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

c. Veri işlemesinin amacı

Bu hizmet bize kullanıcıların web sitemizdeki faaliyetlerini analiz edebilmemizi sağlamaktadır.

c. Kaydetme süresi

Saklama süresi mümkün olan en kısa süre olarak 14 aydır.

e. İtiraz ve bertaraf olanağı

Çerezin cihazınız üzerinde kaydedilmesini, tarayıcınızda gereken ayarları yaparak önleme olanağına sahipsiniz. Tarayıcınız çerezlere izin vermediğinde web sitesinin bütün fonksiyonlarına kısıtlama olmadan erişmeniz garanti edilemez.

Ayrıca tarayıcı plugin ile, çerezler tarafından toplanan bilgilerin (IP adresiniz dahil) Google Inc.'e gönderilmesini ve Google Inc. tarafından kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Şu link sizi ilgili plugin'e yönlendirir: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr. Link onaylandığında veri or

7. Facebook-Pixel

a. Veri işlemesinin tanımı ve kapsamı

Web sitemiz "Facebook" (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA) sosyal ağların Facebook Pixel'ini kullanmaktadır.

Facebook Pixel ile web sitemizi kullananlara sosyal ağ olan Facebook'u ziyaretleri çerçevesinde ilgilerini çekebilen reklam ilanları gösterilebilir ve Pixel istatistik amaçları ve piyasa araştırması amacıyla Facebook reklam ilanlarının ölçümünü, değerlend

b. Veri işlemesinin hukuki dayanağı

Facebook-Pixel'in kullanılmasının hukuksal temeli Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin [DSGVO] 6. maddesinin 1. fıkrasının a) bendidir.

c. Veri işlemesinin amacı

Facebook Pixel kullanarak, bizim Facebook Ad'larımızı sadece internet sunumumuza ilgi duyan Facebook kullanıcılarına gösterme amacını takip etmekteyiz. Yani Facebook Pixel yardımıyla Facebook Ad'larımızın kullanıcıların potansiyel ilgilerine uygun olmasın

c. Kaydetme süresi

Facebook tarafından bilgilerin toplanması ve kullanılması ve de bu konudaki haklarınız ve özel alanınızın korunması olanakları hakkında ayrıca bilgileri Facebook'un verilerin gizliliği açıklamalarında bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/about/priv

Biz kendimiz Facebook'a müşteri verilerini iletmemekteyiz. İlgili veri koruma haklarınız ve özel alanınızın korunmasına ilişkin ayar olanakları hakkında ayrıca bilgilere şu adresten bakabilirsiniz: https://www.facebook.com/policy.php, https://w

e. İtiraz ve bertaraf olanağı

Facebook-Pixel'in kullanılmasına, çerez ayalarını buradan veya bu web sitesinin footer alanındaki link üzerinden açarak ve "Facebook Pixel" seçeneğini iptal ederek itiraz edebilirsiniz.

8. YouTube kullanımı

Web sitemizi kullanıcı olarak sizin için daha çekici tasarlamak için Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin [DSGVO] 6. maddesinin 1. fıkrasının 1. tümcesinin f bendine göre hizmet sunan Google LLC'nin hizmetlerini kullanmaktayız. Arkasında duran reklam amacı G

Web sitemiz üçüncü hizmet sunan Google LLC tarafından işletilen YouTube sayfasının Plugin'lerini kullanmaktadır. Sayfayı işleten 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA adresindeki Google LLC şirketidir. Kullanıcı verilerinin nasıl kullanı

Açıklanan veri işlemesini aşağıdaki linkten iptal edebilirsiniz: https://adssettings.google.com/authenticated.

III. İlgili kişinin hakları

1. İlgililerin hakları

Size ait kişisel veriler işlendiğinde siz, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne [DSGVO] göre ilgili kişi durumundasınız ve sorumluya karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Haklarınız:

 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin [DSGVO] 15. maddesine göre size ait ve tarafımızdan işlenen kişisel veriler hakkında bilgi istemek. Özellikle, işleme amaçları, kişisel veri kategorisi, verilerinizin açıklandığı veya açıklanacağı alıcıların kategorileri,
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin [DSGVO] 16. maddesine göre bizde kayıtlı kişisel verilerinizdeki hataların derhal düzeltilmesini veya tamamlanmasını talep etmek;
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin [DSGVO] 17. maddesine göre, işlenmeleri ifade özgürlüğünü kullanma hakkı, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kamu menfaatiyle ilgili nedenler veya yasal hakların ileri sürülmesi, ifası veya savunma için gerekli olm
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin [DSGVO] 18. maddesine göre verilerin doğruluğuna itiraz ettiğinizde, işlenmeleri hukuka aykırı olduğunda, ancak silinmelerini istemediğinizde ve biz artık verilerinize gerek duymadığımız halde siz hukuki taleplerinizi ile
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin [DSGVO] 20. maddesine göre bize kullanmamız için verdiğiniz kişisel verilerinizin yapılandırılmış, tanınan ve bilgisayar ortamında okunabilen bir formatta size verilmesini veya başka bir sorumluya iletilmelerini talep ede
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin [DSGVO] 7. maddesinin 3. fıkrasına göre bize verdiğiniz izni istediğiniz an geri çekebilirsiniz. Bunun sonucu olarak, bu rıza beyanına dayanan veri işlemesini gelecekte devam ettirmemiz yasaklanır ve
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin [DSGVO] 77. maddesine göre bir denetim makamına şikayette bulunabilirsiniz. Bunun için genelde genel ikametgahınızın veya iş yerinizin bulunduğu yerdeki veya bizim merkezimizdeki bir denetim makamına başvurabilirsiniz.

2. İtiraz hakkı

If your personal data is processed on the basis of legitimate interests in accordance with Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. f GDPR, you have the right to object to the processing of your personal data in accordance with Art. 21 GDPR, provided that there are reasons for this arising from your particular situation or the objection is directed against direct advertising.

Cayma veya itiraz hakkınızdan yararlanmak istiyorsanız u2zddatenschutzl32sd@schneiderpen.deso2er1 adresine bir e-mail göndermeniz yeterlidir.

3. Verilerin güvenliği

Web sitesi ziyareti dahilinde yaygın olan şifreleme yöntemini (Secure Socket Layer), tarayıcınızın desteklediği en yüksek şifreleme kademesiyle birlikte kullanmaktayız. Bu genelde 256 Bit şifrelemedir. Tarayıcınız 256 Bit şifreleme desteklemediğinde, bunu

Ayrıca verilerinizi tesadüf veya kasıtlı manipülasyona, kısmen veya tamamen ziya, tahrip veya yetkisi olmayan üçüncü kişilerin erişimine karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonla ilgili güvenlik tedbirleri alıyoruz. Güvenlik tedbirlerimiz teknoloj