Maxx Cleaner Accessoires

Maxx Cleaner Accessoires by Schneider
Maxx Cleaner Accessoires by Schneider
Maxx Cleaner Accessoires by Schneider
Maxx Cleaner Accessoires by Schneider

Productbeschrijving

Cleaner speciaal voor whiteboarden, in een 250 ml spuitbus. Verwijdert vlekvrij de inkt van whiteboardmarkers zonder restant achter te laten. (Ideaal in combinatie met de Maxx 296 microvezel spons.) Inhoud: 250 ml.


Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Inhoud / container afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Schneider Schreibgeräte GmbH · Schwarzenbach 9 · 78144 Schramberg
Duitsland
Tel.: +49 (0) 7729 - 888 0 · www.schneiderpen.com
Geen resultaten gevonden.