Terug naar het overzicht

Oude advertenties

Gedrukte advertenties waren naast televisie en radio lange tijd een belangrijk medium om opmerkzaam te maken op de verscheidene innovaties en producten van de firma Schneider. In de loop der tijd ontstond zo een grote verzameling van oude advertenties.