8 serii produktów wykonanych z bioplastiku

Ropa naftowa, a więc surowiec do produkcji tworzyw sztucznych, jest ograniczonym zasobem oraz przedmiotem spekulacji. Wydobycie ropy naftowej jest ponadto procesem szkodliwym dla środowiska, np. poprzez szczelinowanie. Z tego względu w najbliższych latach musimy w coraz większym stopniu poszukiwać alternatyw i stosować je dla różnych zastosowań.

Dowiedz się więcej

Długopisy wykonane z bioplastiku

Pokaż wszystkie produkty
Pomaż mniej produktów
Długopisy wykonane z bioplastiku

Recykling tworzyw sztucznych jest alternatywą

Recykling tworzyw sztucznych jest definitywnie sensownym rozwiązaniem, aby chronić zasoby ropy naftowej oraz równocześnie unikać powstawania odpadów. Lecz jednakże recykling tworzyw sztucznych nie wystarczy, aby pokryć zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne. Firma Schneider stosuje od wielu lat tworzywa sztuczne oparte na surowcach pochodzenia biologicznego i wykonuje w tym zakresie pionierską prace. Tworzywa sztuczne oparte na surowcach pochodzenia biologicznego wykazują w przyborach do pisania takie same doskonałe właściwości jak zwykłe tworzywa sztuczne i stanowią zatem równoważną i długofalową alternatywę.

Dlaczego w ogóle tworzywa sztuczne?

Tworzywo sztuczne jest wszechstronnym materiałem, który umożliwia rozwiązania dedykowane dla danego zastosowania. I tak w przyborach do pisania ważnymi czynnikami dla długiej żywotności są szczelność i stabilność, jak również powierzchnie przyjazne w dotyku, różnorodność barw itd. Tworzywo sztuczne jest materiałem nie tylko lekkim i korzystnym cenowo, które wykonane z niego pisaki czynią przystępne dla każdego.

Długopisy wykonane z bioplastiku

Co to są tworzywa sztuczne oparte na surowcach pochodzenia biologicznego?

Materiałem wyjściowym dla tworzyw sztucznych opartych na surowcach pochodzenia biologicznego są surowce odnawialne. Są to np. skrobia z kukurydzy, cukier z trzciny cukrowej i buraków cukrowych, oleje roślinne takie jak olej rycynowy, celuloza z bawełny lub drewna. Tworzywa sztuczne oparte na surowcach pochodzenia biologicznego nie są nowym wynalazkiem. Pierwszym przemysłowo wytwarzanym tworzywem sztucznym (1869) było biologiczne tworzywo sztuczne - celuloid. Dopiero później, na początku dwudziestego wieku wynaleziono pierwsze tworzywa sztuczne oparte na ropie naftowej, które stosujemy do dziś. Były one przystępnym cenowo rozwiązaniem i cały rozwój był oparty na tym. Dzisiaj wiemy już o wiele więcej i dlatego też szukanie ekologicznych alternatyw jest konieczne potrzebne.

Nie „dodatkowo” lecz „zamiast”

Stosowanie tworzyw sztucznych opartych na surowcach pochodzenia biologicznego w wyrobach masowych było pożądanym celem rozwojowym - nie powinny powstawać żadne alternatywne wyroby niszowe, lecz bardziej ekologiczne wyroby dla szerokich kręgów odbiorców. Dostosowane do naszych zastosowań tworzywa sztuczne oparte na surowcach pochodzenia biologicznego mimo wysokiej zawartości surowców odnawialnych można doskonale barwić. Do tego celu stosujemy specjalnie opracowane u nas barwniki, które obejmują całą paletę kolorów. Nasze wyroby z tworzyw sztucznych opartych na surowcach pochodzenia biologicznego trafiają w upodobania szerokich kręgów odbiorców i nie są produktami niszowymi. Zawartość materiałów biologicznych w przyborach do pisania była potwierdzana przez niezależną jednostkę certyfikującą DIN CERTCO.

D?ugopisy wykonane z bioplastiku

W styczniu 2016 Federalny Urząd Ochrony Środowiska opublikował po raz pierwszy kryteria przyznawania Błękitnego Anioła dla przyborów do pisania. Przy czym analizowany jest zawsze cały cykl istnienia produktu. Po przyznaniu Błękitnego Anioła dla długopisu z wkładem Breeze z materiału pochodzącego z recyklingu jako w ogóle pierwszego przyboru do pisania, przyszła kolej na serie wyrobów opartych na materiałach opartych na surowcach pochodzenia biologicznego Line-Up (łącznie z wariantem Touch) oraz Link-It z cienkopisem, mazakiem włóknowym i markerem tekstów. Aby uzyskać Błękitnego Anioła dla przyborów do pisania należy zastosować materiały chroniące zasoby naturalne dla wyrobu i jego opakowania. Jedną z możliwości jest zastosowanie tworzyw sztucznych opartych na surowcach odnawialnych, takich jak tworzywa sztuczne bazujące na surowcach pochodzenia biologicznego, które zostały wykorzystane w wyrobach Link-It oraz Line-up. 

Materiały z surowców odnawialnych muszą być produkowane w ekologicznych warunkach a udział materiałów pochodzenia biologicznego w zastosowanych tworzywach sztucznych musi wynosić co najmniej 60% i musi być zatwierdzony w trakcie certyfikacji. Błękitny Anioł jest najstarszym niemieckim znakiem z zakresu ochrony środowiska i cieszy się najwyższym uznaniem urzędów, decydentów przemysłowych i prywatnych konsumentów. Od 40 lat służy on orientacji dotyczącej zakupu ekologicznego i gwarantuje, iż wyroby spełniają wysokie wymagania odnośnie ochrony środowiska, ochrony zdrowia i właściwości użytkowych.

W górę