12 serii produktów wykonanych z plastiku pochodzącego z recyklingu

Poprzez zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu aktywnie wspomagamy ochronę coraz bardziej kurczących się zasobów surowców i energii. W naszych wyrobach stosujemy w coraz większym stopniu tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu, których źródła pod względem swej czystości i ciągłości strumienia odpadów mogą zagwarantować niezawodne działanie naszych wyrobów jak również zapewnić ochronę użytkowników przed szkodliwymi substancjami.

Dowiedz się więcej

Długopisy wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

Pokaż wszystkie produkty
Pomaż mniej produktów
Długopisy wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

Surowiec pochodzi z butelek PET, opakowań kosmetyków, artykułów higienicznych, folii, elementów chłodziarek, wyrobów medycznych, urządzeń elektrycznych lub z odpadów gromadzonych w pojemnikach na odpady z tworzyw sztucznych. Są one selekcjonowane ze strumienia odpadów wg asortymentów i przygotowane dla dalszego zastosowania. Rozróżnia się materiały z recyklingu odpadów konsumenckich i odpadów przemysłowych. Przetwarzana butelka PET jest typowym przykładem recyklingu odpadów konsumenckich. Zebrane według asortymentów i nieuniknione odpady z różnych gałęzi przemysłowych, takie jak na przykład opakowania z tworzywa sztucznego komponentów celem dalszego przetwarzania w medycynie są przykładem recyklingu odpadów przemysłowych.

Icons

Brak wyrobów stwarzających alibi.

Nie mamy dobrego zdania o sprzedaży równoległej „zielonych produktów”, które są oferowane jako rozwiązanie alternatywne i zmuszają konsumentów do kompromisów. Nasza filozofia przewiduje zawsze przestawienie wypróbowanej już standardowej linii wyrobów na tworzywa sztuczne oparte na materiałach pochodzenia biologicznego lub tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu przy tej samej jakości lub na tym samym poziomie cenowym.

Zgodne z norm?

Realizujemy prawdziwy recykling i przestrzegamy wymagań normy ISO 14021 odnośnie rodzajów recyklingu (odpadów konsumenckich i odpadów przemysłowych). Żadnych wątpliwych twierdzeń: Żądamy potwierdzenia przez niezależny, akredytowany instytut badawczy zawartości tworzywa sztucznego pochodzenia biologicznego jak również zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

D?ugopisy wykonane z tworzyw sztucznych pochodz?cych z recyklingu

Wyróżniony "Błękitnym Aniołem"

Od roku 2018 długopis kulkowy atramentowy Breeze posiada najbardziej znany niemiecki znak ochrony środowiska - „Błękitnego Anioła”. Kryteria dla przyborów do pisania zostały opublikowane w styczniu 2016. Długopis kulkowy atramentowy Breeze był w ogóle pierwszym przyborem do pisania, który mógł spełnić wymagania dyrektywy Błękitnego Anioła dla przyborów do pisania. W roku 2020 pojawił się długopis Reco oraz wkład Eco 725 wykonane również z materiału pochodzącego z recyklingu. Po raz pierwszy długopis został uhonorowany Błękitnym Aniołem.Jesteśmy z tego dumni, ponieważ jeśli chodzi o reguły dotyczące Błękitnego Anioła, to stanowią one szczególne wyzwanie w przypadku długopisów. Aby spełnić wysokie wymagania Błękitnego Anioła, firma Schneider opracowała nową pastę.

Błękitny Anioł jest najstarszym niemieckim znakiem z zakresu ochrony środowiska i cieszy się najwyższym uznaniem urzędów, decydentów przemysłowych i prywatnych konsumentów. Od 40 lat pomaga ona zorientować się, czy zakup jest wyprodukowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i gwarantuje, iż wyroby spełniają wysokie wymagania odnośnie ochrony środowiska, ochrony zdrowia i właściwości użytkowych. Federalny urząd ochrony środowiska opracował dla różnych wyrobów kryteria nadawania z odpowiednimi wymaganiami. Przy czym analizowany jest zawsze cały cykl istnienia produktu. Kryteria dla przyborów do pisania zostały opublikowane w styczniu 2016.

Firma Schneider była pierwszym przedsiębiorstwem, które spełniło wymagania dyrektywy Błękitnego Anioła dla przyborów do pisania.

W górę