Refill bottle Maxx 650 Refill butelka - blue

Kolor: blue
Refill bottle Maxx 650 blue Wkłady do markerów by Schneider
Refill bottle Maxx 650 blue Wkłady do markerów by Schneider
Refill bottle Maxx 650 blue Wkłady do markerów by Schneider

Opis produktu

Tusz do napełniania markerów permanentnych Schneider Maxx 230,233 oraz 280. Pojemnik z dozownikiem kroplowym i wskazaniem ilości napełnienia, pojemność: 50 ml, kolor: niebieski. Do napełnienia odkręcić końcówkę markera i dozować po kropli żądaną ilość.


Niebezpieczeństwo
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawartość/pojemnik usuwać dzgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / miedzynarodowymi.

Zawiera: 1-propanol, 1-metoksy-2-propanol, kwas n-alkilobenzenosulfonowy

Schneider Schreibgeräte GmbH · Schwarzenbach 9 · 78144 Schramberg
Niemcy
Tel.: +49 (0) 7729 - 888 0 · www.schneiderpen.com
Nie znaleziono wyników.