Maxx Cleaner Akcesoria

Maxx Cleaner Akcesoria by Schneider
Maxx Cleaner Akcesoria by Schneider
Maxx Cleaner Akcesoria by Schneider
Maxx Cleaner Akcesoria by Schneider

Opis produktu

Środek czyszczący w sprayu z pompką przeznaczony specjalnie do białych tablic. Usuwa tusz markerów nie pozostawiając śladów ani smug (najlepiej w połączeniu z gąbką Schneider Maxx 296 wykonaną z mikrowłókna). Pojemność: 250 ml.


Uwaga
Łatwopalna ciecz i pary.

Działa drażniąco na oczy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Zawartość/pojemnik usuwać dzgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / miedzynarodowymi.

Schneider Schreibgeräte GmbH · Schwarzenbach 9 · 78144 Schramberg
Niemcy
Tel.: +49 (0) 7729 - 888 0 · www.schneiderpen.com
Nie znaleziono wyników.