21 serii produktów wyprodukowane w sposób neutralny dla klimatu

Zmiany klimatyczne są jednym z największych wyzwań dwudziestego pierwszego wieku. Tam, gdzie politycy z uwagi na interesy krajowe nie dają rady, przedsiębiorstwa dobrowolnie mogą znacznie przyczynić się do ochrony klimatu. Firma Schneider od roku 1998 dokonuje certyfikacji wszystkich zakładów zgodnie z surowym systemem ochrony środowiska EMAS i od tego czasu podejmuje działania, aby zmniejszyć emisję CO2.

Dowiedz się więcej

Długopisy neutralne dla klimatu

Pokaż wszystkie produkty
Pomaż mniej produktów
Długopisy neutralne dla klimatu

Dbając o aktywną ochronę klimatu w zakresie produkcji własnej, firma Schneider wraz z ClimatePartner zatrudniła u siebie w roku 2014 specjalistę. We współpracy z ClimatePartner wyliczony został korporacyjny ślad węglowy [Corporate Carbon Footprint] całego przedsiębiorstwa. Wyliczenie to wykazuje, ile CO2 powstaje na skutek całej działalności przedsiębiorstwa. Przy czym nie sprawdzano tego tylko w obrębie „własnych czterech ścian”, lecz również uwzględniano zużyte surowce, transport, usługi, podróże służbowe, przejazdy pracowników. W oparciu o wyliczenia śladu węglowego firma Schneider mogła ustalić, czy istnieją źródła emisji w zakładzie, które można wyeliminować i gdzie dokładnie się one znajdują. Na pierwszym etapie po wyliczeniu opracowano strategie mające na celu dokładne wyeliminowanie lub zminimalizowanie tych emisji.

Długopisy neutralne dla klimatu

Co należy czynić ze źródłami emisjami, których nie można wyeliminować?

W tym przypadku znajduje zastosowanie kompensacja jako opcja dodatkowa. Ponieważ emisje gazów cieplarnianych rozkładają się równomiernie w całej atmosferze, korzystną rzeczą dla klimatu jest również to, aby zmniejszyć gdziekolwiek emisję CO2 - nie tylko w miejscu, gdzie on powstaje. Oznacza to, iż spowodowane w firmie Schneider nieuniknione emisje mogą być skompensowane w innym miejscu poprzez zakup certyfikatów CO2. Dochód z nabycia certyfikatów przeznaczany jest na projekty ochrony klimatu, na przykład poprzez ponowne zalesiania lub rozbudowę pozyskiwania odnawialnej energii, która zmniejsza w sposób trwały emisję do atmosfery gazów szkodliwych dla klimatu. Projekty te redukują w sposób udowodniony emisję gazów cieplarnianych i przyczyniają się do ochrony klimatu.

Długopisy neutralne dla klimatu

Jakie są uwarunkowania dla tego projektu ochrony klimatu?

Opracowywane na wolnym rynku projekty muszą spełniać uznane na arenie międzynarodowej kryteria i podlegać certyfikacji przez niezależnych audytorów. Są to zawsze działania, których nie można zrealizować bez wsparcia. Kolejnym warunkiem dla takiego projektu jest trwała oszczędność. Należy zagwarantować, aby przykładowo na zalesianym terenie nie dokonywano wycinki drzew.

Ponadto w przypadku projektów w zakresie ochrony klimatu gwarantuje się, iż nie dokonuje się podwójnego liczenia oszczędności. Kryterium podwójnego liczenia może być tylko wtedy spełnione, jeśli zapewni się, iż oszczędność, którą przynosi projekt, nie została policzona już w innym miejscu. Oszczędności, które uzyskuje się w UE, oddziaływają z reguły bezpośrednio pozytywnie na narodowy bilans kraju i przyczyniają się do osiągnięcia celów klimatycznych danego kraju oraz UE. Dlatego też nie można ich zweryfikować jako dodatkową oszczędność dla kompensacji emisji CO2 w ramach dobrowolnej ochrony klimatu. 

Długopisy neutralne dla klimatu

Co oznacza neutralność klimatyczna w obszarze wyrobu?

Wychodząc z podanego powyżej śladu węglowego za pomocą specjalnego oprogramowania i zachowanych danych możliwe jest wyliczenie emisji spowodowanych na skutek wytwarzania poszczególnych wyrobów. Powstały w ten sposób ślad węglowy przyczynia się do lepszej transparentności i odkrywa ewentualne pola działania. W zakresie wyrobów zasada wygląda podobnie: Poprzez wsparcie projektów ochrony klimatu mogą zostać skompensowane wszystkie te nieuniknione emisje, które powstają na skutek wytwarzania danego produktu. Wiele linii produktów firmy Schneider wytwarzanych jest już w sposób neutralny dla klimatu i oferowanych jest w handlu bez dodatkowych kosztów. Zamówienia dedykowane przez klientów np. w obszarze reklamowych przyborów do pisania mogą być również na życzenie oferowane w sposób neutralny dla klimatu. Firma Schneider rozpoczęła już we wrześniu 2014 wprowadzanie kompensacji dla ulubionej serii Slider. Potem nastąpiły serie produktów Line-Up i Link-It, długopis K3 Biosafe, różne reklamowe przybory do pisania oraz rodzina długopisów kulkowych atramentowych One.

Pod identyfikatorem ID, w którym znajdują się poszczególne wyroby, podane są dokładne informacje dotyczące kompensowanych ilości CO2 oraz projektu. Redukcja i kompensacja nieuchronnych emisji odbywa się w firmie w trakcie produkcji i po jej zakończeniu. (Zakres 3)

A więc ten, kto kupuje wyroby neutralne dla klimatu, wnosi konkretny wkład do ochrony klimatu.

W górę